máy lọc nước RO Comath,

máy lọc nước nóng lạnh Comath,

máy lọc nước RO,

Thủ tục làm thẻ APEC,

Cấp lại thẻ APEC do hết hạn hộ chiếu,

Cấp mới thẻ APEC,

Dịch vụ thẻ apec, dich vu the apec, dịch vụ thẻ abtc, dich vu the abtc

Sản phẩm bảo hiểm » Bảo hiểm trách nhiệm

  Bảo hiểm trách nhiệm công cộng
 • Bảo hiểm trách nhiệm công cộng

  MIC bồi thường cho người được bảo hiểm:
  Tất cả các khoản tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường đối với:
  - Những tổn thất và/ hoặc thiệt hại bất ngờ về người (chết, thương tật hoặc ốm đau);
  - Những tổn thất hay thiệt hại bất ngờ về tài sản;
  Tất cả các khoản phí tổn và chi phí kiện tụng:
  - Bồi hoàn cho bên nguyên đơn chống lại Người được bảo hiểm;
  - Đã phát sinh với sự đồng ý bằng văn bản của MIC.

  Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp
 • Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

     Trách nhiệm pháp lý đối với các khiếu nại đòi bồi thường đưa ra đối với Người được bảo hiểm do việc vi phạm trách nhiệm nghề nghiệp trong khi Người được bảo hiểm hoặc người thay mặt Người được bảo hiểm hành nghề chuyên môn có hành động sơ suất, sai sót hoặc thiếu sót mà Người được bảo hiểm phạm phải hoặc bị cáo buộc là phạm phải ...