Bán căn hộ chung cư The Golden An Khánh,

Bán căn hộ chung cư Gemek 2,

Bán chung cư tại An Khánh Hoài Đức,

Dịch vụ làm thẻ Apec,

Thủ tục làm thẻ Apec ,

Thủ tục cấp lại thẻ APEC,

Dịch vụ làm thẻ Apec

Sản phẩm bảo hiểm » Bảo hiểm trách nhiệm

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

Bảo hiểm Quân Đội - MIC sẽ thay mặt Người được bảo hiểm bồi thường những thiệt hại về người và vật chất cho bên thứ 3 do những hành động bất cẩn hoặc quyên sót do bất cẩn gây nên của Người được bảo hiểm.

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM


Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hành nghề chuyên môn như Kiến trức sư, kỹ sư tư vấn thiết kế. luật sư, bác sỹ, công chứng viên, giám định viên, môi giới chứng khoán…

PHẠM VI BẢO HIỂM


Bao gồm:

- Trách nhiệm pháp lý đối với các khiếu nại đòi bồi thường đưa ra đối với Người được bảo hiểm do việc vi phạm trách nhiệm nghề nghiệp trong khi Người được bảo hiểm hoặc người thay mặt Người được bảo hiểm hành nghề chuyên môn có hành động sơ suất, sai sót hoặc thiếu sót mà Người được bảo hiểm phạm phải hoặc bị cáo buộc là phạm phải

- Các chi phí và phí tổn phát sinh trong việc chống lại hoặc giải quyết các khiếu nại được bảo hiểm.

MỞ RỘNG PHẠM VI BẢO HIỂM – TỰ ĐỘNG

- Phỉ báng và vu khống

- Mất tài liệu

- Tư vấn, nhà thầu phụ và đại lý

- Sở hữu trí tuệ

- Trách nhiệm liên doanh

- Đơn vị trực thuộc hoặc đơn vị mới thành lập hoặc mua lại

- Bảo hiểm trách nhiệm trong trường hợp không còn là đơn vị thuộc hoặc trực thuộc Người được bảo hiểm

- Người thừa kế và đại diện hợp pháp

- Người đứng đầu công ty đã thôi việc.

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TỔN THẤT BAN ĐẦU

Thông báo tổn thất

Khi có tổn thất xảy ra người được bảo hiểm hoặc những người có liên quan phải thông báo cho MIC. Sau khi nhận được thông báo MIC sẽ:

- Giám định sơ bộ:

+ Tự giám định (đối với những tổn thất nhỏ, đơn giản)

+ Thuê giám định (đối với những tổn thất nghiêm trọng hoặc khi người được bảo hiểm yêu cầu)

-  Hướng dẫn thu thập hồ sơ bồi thường

 Hồ sơ bồi thường:

- Yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm

- Giấy chứng nhận bảo hiểm

- Hồ sơ khiếu nại của người thứ ba

- Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền

- Biên bản giám định nguyên nhân tổn thất của cơ quan có thẩm quyền

- Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại đối với người thứ ba

- Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có).
-----------------------------------------------

- Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ:
    Vũ Quốc Tuấn - Trưởng Phòng Kinh doanh Hai Bà Trưng.
    CÔNG TY BẢO HIỂM MIC THĂNG LONG
    Địa chỉ: Số 9 - Liễu Giai - Phường Liễu Giai- Quận Ba Đình- Hà Nội
    Mobile:0912.329.375.
    Phone: 04.6258.0395
    Email:tuanvq.tlg@mic.vn.
 

  • Sản phẩm liên quan