Bán căn hộ chung cư The Golden An Khánh,

Bán căn hộ chung cư Gemek 2,

Bán chung cư tại An Khánh Hoài Đức,

Dịch vụ làm thẻ Apec,

Thủ tục làm thẻ Apec ,

Thủ tục cấp lại thẻ APEC,

Dịch vụ làm thẻ Apec

Sản phẩm bảo hiểm » Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển

  Bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu
 • Bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu

  Bảo hiểm Quân Đội cung cấp sản phẩm bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu - Bảo hiểm này bảo hiểm cho mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng xảy ra cho đối tượng bảo hiểm trừ các điểm loại trừ dưới đây
  Bảo hiểm này không bảo hiểm cho:
  - Mất mát, hư hỏng hay chi phí được quy cho hành vi xấu cố ý của Người được bảo hiểm
  - Rò rỉ thông thường, hao hụt trọng lượng hoặc giảm thể tích thông thường, hoăc hao mòn thông thường của đối tượng bảo hiểm ...

  Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa
 • Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa

  - Những chi phí hợp lý do Người được bảo hiểm, người làm công hay đại lý của họ đã chi ra nhằm phòng tránh hoặc giảm nhẹ tổn thất cho hàng hóa được bảo hiểm
  - Những chi phí hợp lý cho việc dỡ hàng, lưu kho và gửi tiếp hàng hóa được bảo hiểm tại một nơi dọc đường đi do hậu quả của rủi ro thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm
  - Những chi phí hợp lý cho việc giám định và xác định số tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm
  - Những chi phí tổn thất chung và chi phí cứu hộ