Bán căn hộ chung cư The Golden An Khánh,

Bán căn hộ chung cư Gemek 2,

Bán chung cư tại An Khánh Hoài Đức,

Dịch vụ làm thẻ Apec,

Thủ tục làm thẻ Apec ,

Thủ tục cấp lại thẻ APEC,

Dịch vụ làm thẻ Apec

Sản phẩm bảo hiểm » Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển

Bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu

Bảo hiểm Quân Đội - Mic cung cấp sản phẩm bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM
Hàng hóa vận chuyển từ Việt Nam đến các nước trên thế giới
Hàng hóa vận chuyển từ các nước trên thế giới về Việt Nam

PHẠM VI BẢO HIỂM


1.Quy tắc Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường hàng không (Loại trừ hàng hóa gửi bằng đường bưu điện)
Bảo hiểm này bảo hiểm cho mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng xảy ra cho đối tượng bảo hiểm trừ các điểm loại trừ dưới đây

Bảo hiểm này không bảo hiểm cho:

- Mất mát, hư hỏng hay chi phí được quy cho hành vi xấu cố ý của Người được bảo hiểm
- Rò rỉ thông thường, hao hụt trọng lượng hoặc giảm thể tích thông thường, hoăc hao mòn thông thường của đối tượng bảo hiểm
- Mất mát gây ra hay chi phí gây ra do đóng gói hoặc chuẩn bị cho đối tượng bảo hiểm chưa đầy đủ hay không thích hợp
- Mất mát, hư hỏng hay chi phí gây ra bởi khuyết tật hay tính chất sẵn có của đối tượng bảo hiểm
- Mất mát, hư hỏng hay chi phí phát sinh từ tình trạng không thích hợp của máy bay, phương tiện vận chuyển, container hay xe hàng cho việc chuyên chở đối tượng bảo hiểm, nếu Người được bảo hiểm hay người làm công cho họ biết được riêng về trạng thái không thích hợp đó vào thời điểm đối tượng bảo hiểm được xếp vào phương tiện như vậy
- Mất mat, hư hỏng hay chi phí trực tiếp gây ra bởi chậm trễ ngay cả khi chậm trễ xảy ra do một rủi ro được bảo hiểm
- Mất mat, hư hỏng hay chi phí phát sinh từ tình trạng không trả được nợ hoặc thiếu thốn về tài chính của người chủ, người quản lý, người thuê hoặc người khai thác máy bay
- Mất mat, hư hỏng hay chi phí phát sinh từ việc sử dụng bất kỳ một loại vũ khí chiến tranh gì có sử dụng năng lượng nguyên tử, hạt nhân và/hoặc phản ứng hạt nhân hay nguyên tử hoặc phản ứng khác tương tự hay các chất tương tự khác
- Chiến tranh, nội chiến, cách mạng nổi loạn khởi nghĩa hoặc xung đột dân sự phát sinh từ những biến cố đó, hoặc bất kỳ hành động thù địch nào gây ra bời hoặc chống lại một thế lực tham chiến
- Chiếm, bắt giữ, kiềm chế hay cầm giữ (trừ khi do không tặc) và hậu quả của những việc đó hoặc bất kỳ mưu toan nào vì thế mà có
- Mìn, thuy lôi, bom trôi dạt hoặc bất kỳ những vũ khí chiến tranh trôi dạt khác
- Gây ra bởi những người đình công, công nhân bị cấm xưởng, hoặc những người tham gia gây rối loạn lao động, phá rối trật tự hoặc bạo động
- Là hậu quả của các cuộc đình công, rối loạn lao động, phá rối trật tự
- Gây ra bởi bất kỳ kẻ khủng bố nào hoặc do bất kỳ người nào hành động vì một động cơ chính trị.

2.Quy tắc Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường biển Điều kiện A
MIC sẽ bồi thường những tổn thât, thiệt hại cho những rủi ro sau:

2.1 Mất mát, hư hỏng xảy ra cho đối tượng được bảo hiểm có thể quy hợp lý cho:
- Cháy hoặc nổ
- Tàu, sà lan bị mắc cạn, đắm hoặc lật úp
- Phương tiện vận tải trên bộ bị lật đổ hoặc trật bánh
- Tàu, sà lan hoặc các phương tiện vận chuyển đâm va nhau hoặc đâm va phải bất kỳ vật thể gì bên ngoài không kể nước.
- Dỡ hàng tại cảng lánh nạn
- Động đất, núi lửa phun hoặc sét đánh
- Thời tiết xấu
- Manh động, hành động manh tâm
- Cướp biển
- Các rủi ro đặc biệt như: hàng không giao, giao thiếu, mất cắp, bể, vỡ, ướt…

2.2 Mất mát, hư hỏng xảy ra cho đối tượng được bảo hiểm gây ra bởi:
- Hy sinh tổn thất chung
- Ném hàng khỏi tàu hoặc nước cuốn khỏi tàu
- Nước biển, nước hồ hay nước sông chảy vào tàu, sà lan, hầm hàng, phương tiện vận chuyển, container hoặc nơi chứa hàng.
2.3  Tổn thất toàn bộ của bất kỳ kiện hàng nào rơi khỏi tàu hoặc rơi trong khi đang xếp hàng lên hay dỡ hàng khỏi sà lan.
3.Quy tắc Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường biển Điều kiện B
MIC sẽ bồi thường những tổn thất, thiệt hại cho những rủi ro sau:
3.1 Mất mát, hư hỏng xảy ra cho đối tượng được bảo hiểm có thể quy hợp lý cho:
- Cháy hoặc nổ
- Tàu, sà lan bị mắc cạn, đắm hoặc lật úp
- Phương tiện vận tải trên bộ bị lật đổ hoặc trật bánh
- Tàu, sà lan hoặc các phương tiện vận chuyển đâm va nhau hoặc đâm va phải bất kỳ vật thể gì bên ngoài không kể nước.
- Dỡ hàng tại cảng lánh nạn
- Động đất, núi lửa phun hoặc sét đánh

3.2 Mất mát, hư hỏng xảy ra cho đối tượng được bảo hiểm gây ra bởi:
- Hy sinh tổn thất chung
- Ném hàng khỏi tàu hoặc nước cuốn khỏi tàu
- Nước biển, nước hồ hay nước sông chảy vào tàu, sà lan, hầm hàng, phương tiện vận chuyển, container hoặc nơi chứa hàng.

 3.3 Tổn thất toàn bộ của bất kỳ kiện hàng nào rơi khỏi tàu hoặc rơi trong khi đang xếp hàng lên hay dỡ hàng khỏi sà lan.

4. Quy tắc Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường biểm Điều kiện C
MIC sẽ bồi thường những tổn thất, thiệt hại cho những rủi ro sau:

4.1 Mất mát, hư hỏng xảy ra cho đối tượng được bảo hiểm có thể quy hợp lý cho:

- Cháy hoặc nổ
- Tàu, sà lan bị mắc cạn, đắm hoặc lật úp
- Phương tiện vận tải trên bộ bị lật đổ hoặc trật bánh
- Tàu, sà lan hoặc các phương tiện vận chuyển đâm va nhau hoặc đâm va phải bất kỳ vật thể gì bên ngoài không kể nước.
- Dỡ hàng tại cảng lánh nạn
 4.2 Mất mát, hư hỏng xảy ra cho đối tượng được bảo hiểm gây ra bởi:
- Hy sinh tổn thất chung
- Ném hàng khỏi tàu hoặc nước cuốn khỏi tàu.

SỐ TIỀN BẢO HIỂM VÀ PHÍ BẢO HIỂM

Số tiền bảo hiểm của hàng hóa được bảo hiểm phải là giá trị của hàng hóa do người được bảo hiểm kê khai và được MIC chấp nhận. Thông thường số tiền bảo hiểm được tính gồm giá tiền hàng (C) ghi trên hóa đơn bán hàng (hoặc giá hàng thực tế tại nơi gửi hàng nếu không có hóa đơn) cộng chi phí vận chuyển (F) và phí bảo hiểm (I). Số tiền bảo hiểm có thể tính gộp cả tiền lãi ước tính, tuy nhiên tiền lãi này không vượt quá 10% giá trị bảo hiểm

Phí bảo hiểm theo Biểu phí của MIC

HỒ SƠ BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM


Hồ sơ bồi thường bao gồm:
- Bản chính của hợp đồng bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm;
- Bản chính hoặc bản sao hóa đơn gửi hàng, kèm theo bản kê chi tiết hàng hóa và/hoặc phiếu ghi trọng lượng;
- Bản chính của vận tải đơn và/hoặc hợp đồng chuyên chở các loại;
- Biên bản giám định và chứng từ tài liệu khác ghi rõ mức độ tổn thất;
- Giấy biên nhận hoặc giấy chứng nhận thu giao hàng và phiếu ghi trọng lượng tại nơi nhận cuối cùng;
- Bản sao báo cáo hải sự và/hoặc trích sao nhật ký hàng hải;
- Công văn thư từ trao đổi với người chuyên chở và các bên khác về trách nhiệm của họ đối với tổn thất;
- Thư đòi bồi thường;
- Các chứng từ khác liên quan đến khiếu nại.
- Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có).
-----------------------------------------------

- Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ:
    Vũ Quốc Tuấn - Trưởng Phòng Kinh doanh Hai Bà Trưng.
    CÔNG TY BẢO HIỂM MIC THĂNG LONG
    Địa chỉ: Số 9 - Liễu Giai - Phường Liễu Giai- Quận Ba Đình- Hà Nội
    Mobile:0912.329.375.
    Phone: 04.6258.0395
    Email:tuanvq.tlg@mic.vn.

  • Sản phẩm liên quan