Bán căn hộ chung cư The Golden An Khánh,

Bán căn hộ chung cư Gemek 2,

Bán chung cư tại An Khánh Hoài Đức,

Dịch vụ làm thẻ Apec,

Thủ tục làm thẻ Apec ,

Thủ tục cấp lại thẻ APEC,

Dịch vụ làm thẻ Apec

Sản phẩm bảo hiểm » Bảo xe cơ giới

  Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe ô tô
 • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe ô tô

  Bảo hiểm Quân Đội - Mic cung cấp sản phẩm Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới
  Tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới là bạn đã chấp hành đúng chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước và luật giao thông đường bộ.

  ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM
       Chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam....

  Bảo hiểm lái phụ xe và người ngồi trên xe
 • Bảo hiểm lái phụ xe và người ngồi trên xe

  Bảo hiểm quân đôi cung cấp sản phẩm Bảo hiểm lái phụ xe và người ngồi trên xe
  Lái phụ xe và những người khác được chở trên xe bị thiệt hại về thân thể do tai nạn khi đang trên xe, lên xuống xe trong quá trình xe đang tham gia giao thông.
   ĐÔI TƯỢNG BẢO HIỂM
  Lái xe, phụ xe và những người khác được chở trên xe cơ giới (gọi chung là người được bảo hiểm).
  PHẠM VI BẢO HIỂM
       Thiệt hại thân thể đối với người được bảo hiểm do tai nạn khi đang ở trên xe, lên xuống xe trong quá trình xe đang tham gia giao thông trong lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam....

  Bảo hiểm thiệt hại vật chất toàn bộ xe ô tô
 • Bảo hiểm thiệt hại vật chất toàn bộ xe ô tô

  Bảo hiểm quân đôi cung cấp sản phẩm Bảo hiểm vật chất xe cơ giới
  Xe cơ giới là tài sản lớn cần được bảo vệ, việc tham gia bảo hiểm xe cơ giới giúp bạn bảo vệ được tài sản của mình một cách tốt nhất.
  ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM
       Vật chất xe cơ giới ....

  Bảo hiểm Xe Máy
 • Bảo hiểm Xe Máy

  Bảo hiểm Quân Đội- MIC sẽ thay mặt cho chủ xe bồi thường cho bên thứ ba với mức tối đa như sau:
      Về người tối đa 70.000.000 đ / 1 người / 1 vụ tai nạn, chi tiết theo bảng sau:
      Quyền lợi bảo hiểm    Mức bồi thường tối đa
      Tử vong do tai nạn     Trả đủ 70.000.000đ / 1 người / 1 vụ
      Thương tật do tai nạn     Trả theo "Bảng quy định trả tiền bồi thường thiệt hại về người" kèm theo thông tư 151/2012/TT-BTC.
      Về tài sản: tối đa 40.000.000đ / vụ tai nạn....

  Bảo Hiểm cháy nổ xe máy
 • Bảo Hiểm cháy nổ xe máy

  Hãy tham gia Bảo hiểm cháy, nổ xe máy của Bảo hiểm Quân đội (MIC) phòng tránh rủi ro, không lo tài sản.
  ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM:
  Các loại mô tô, xe máy có đăng ký hợp lệ và có thời hạn sử dụng không quá 07 năm.
  PHẠM VI BẢO HIỂM:
  -       MIC bồi thường cho chủ xe những thiệt hại do cháy, nổ xe môtô – xe máy.
  -       Ngoài ra, MIC còn thanh

  Bảo Hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe máy
 • Bảo Hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe máy

  Bảo hiểm Quân Đội Mic , cung cấp sản phẩm bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe máy
   Quyền lợi bảo hiểm:
  MIC sẽ bồi thường cho lái xe, người ngồi trên xe tối đa: 10.000.000đ / 1 người / 1 vụ tai nạn, chi tiết theo Bảng tỉ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật ban hành kèm theo quyết định số 12/2007/QĐ-MIC của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân Đội.